Při pohledu na některá africká zvířata se v nejednom z nás probudí
srdce člověka - lovce.  Lov v Jižní Africe je dobrodružný, povznášející,
vesměs rychlý a máte při něm permanentně husí kůži z neznámého
vzrušení. Vlastně po celou dobu je hladina adrenalinu pravého lovce
na nejvyšším bodě a tento silně emotivní zážitek ještě umocňují
neuvěřitelné přírodní krásy, které vás obklopují

 


Nabízíme Vám možnost prožít krásné lovecké safari v Jižní Africe – (země slunce) a okolních státech, při kterém vás budou provázet profesionální průvodci
 

 
    
      je možné kombinovat lovecký pobyt 
s dovolenou na plážích nebo poznávacími zájezdy

    
lovy zvěře jsou zajišťovány na naší 
i na okolních farmách, vzdálených do 100km.
S farmáři je uzavřena smlouva o lovu 
na vybrané druhy zvěře s následně zaplacenou
zálohou. Zárukou pro lovce je pak skutečnost,
že má možnost lovit požadovanou zvěř celoročně
ve vynikajících hodnotách trofejí

    
rozloha loveckých farem je cca od 1000 ha
až po několik desítek tisíc ha
 

                  Lovecká sezona

      Lovecká sezona v Jihoafrické republice
začíná 15.2. - konec listopadu. V měsících
prosinec a leden jsou nejvyšší teploty a také
klade mnoho druhů zvěře svá mláďata
 
 
       doporučujeme naučit se alespoň názvy
základních druhů africké zvěře a dále pilně
trénovat před odletem střelbu ze zbraně,
kterou si k lovu vezete na vzdálenost
alespoň 200 m.
 

     loveckÝ  balíčEK NA FARMĚ LOSKOP

 Lovecký balíček: do ceny balíčku zahrnujeme
odstřel pěti kusů zvěře (Steinbock, Springbock,
Impala, Blesbock, Oryx) + 8 pobytových
loveckých dnů na farmě LOSKOP

Cena: 2.555,- EUR bez letenky!
 
 
     v měsících červnu až srpnu nabízíme lovy
rohatých druhů zvěře, samic - springbok,
blesbok, blue wildebseet, black wildebeest,
hartebeest a 50-60% ceny uvedené zvěře 
v ceníku v omezeném množství
 
   
 
   
 

          Nejdůležitější lovecké předpisy

Jsou dodržována velmi přísná pravidla lovu
   
    klienti mohou lovit pouze za přítomnosti 
a se svolením profesionálního lovce, který je plně odpovědný za průběh lovu

      lov CITES zvířat podléhá rozhodnutí institutu
ochrany přírody a následně vydané lovecké
licence na jméno lovce a druh zvěře
(CITES je oficiálně používaná zkratka 
pro Úmluvu o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin, dále jen úmluva
- Convention of International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


    je zakázáno střílet všechna mláďata 
a samice některých vzácných druhů zvěře

    doporučují se kulovnice opakovací ráže
od 243W - 375 W Holand/Holand. Kalibr zbraně
závisí na volbě lovených druhů zvěře. Vhodná
je munice s vysokou ranivostí zvěře

   
pistole, revolvery či zbraně automatické nebo poloautomatické jsou k lovení zvěře zakázány

 

 
 
               Průvoz zbraní do JAR

 (zbraň je možno zapůjčit za úplatu od naší CK)

   
  při vývozu zbraní za účelem lovu do JAR je nutné předložit na policii mezinárodních letišť
(Johannesburg, Cape Town):

1. platnou licenci profilovce, který vás bude
doprovázet na lovech v JAR

2. platnou licenci hunting ouffitter (jihoafrický státní
příslušník, který sjednává smlouvy mezi klientem
a místem lovu)

3. pozvání k lovu z místa kde budete lovit

4. vyplněný formulář k přihlášení zbraně na dobu
pobytu u South African Police Service

5.  minimálně 5 dnů před odletem musíte odhlásit
zbraně z ČR, kopii s podpisem a razítkem
Policie ČR vezměte se sebou

     S těmito profilovci se budete setkávat 
 

                              


 


Odstřelový ceník zvěře CK Velma a poplatky taxidermy
pro rok 2013
 

CENA LOVNÉ ZVĚŘE V EUR
 

DRUH ZVĚŘE
česky, anglicky, latinsky
 

OBLAST
LOSKOP FARMY

OBLAST
TRANSVAALU
OBLAST
EASTERN CAPE
*TAXIDERMI

Antilopa travní
Steenbok                 
Raphicerus
campestris
 

160

180

180

30

Antilopa černouchá
Cape Grysbok
Raphicerus
melanotis


 

/

/

1.800

30

Skálolez
Klipspringer
Oreotragus oreotragus

 

/

1.250

1.400

30

Chocholatka
schovávaná
 

Grey (Common)Duiker
Sylvicapra grimmia
 

210

210

210

30


Oribi
         

Oribi
Ourebia
ourebi
 

/

1.350

1.300

30


Antilopa        
skákavá obyčejná

Springbok
Antidorcas
marsupialis
 

200

/

350

30

Antilopa skákavá
černá
   

Springbok black
Antidorcas
marsupialis niger
 

310

/

400

30


Antilopa skákavá
(Kalahari)

Springbok Kalahari
Antidorcas marsupialis
 

300

/

/

30

Antilopa skákavá
bílá        

Springbok white
Antidorcas marsupialis
niveus

600

/

/

30

Antilopa skákavá zlatá         
Springbok gold
Antidorcas marsupialis
 aurum
 

800

/

/

30

Buvolec běločelý 
Blesbok common
Damaliscus dorcas
 

250

300

300

30


Buvolec běločelý 
bílý
  
White Blesbok
Damaliscus dorcas

480

500

500

30

Impala     
Impala                         
Aepyceros
melampus

300

250

300

30


Bahnivec obyčejný
 

Common Reedbuck
Redunca arundinum          

 

1.500

1.300

1.200

50


Bahnivec horský 

Mountain Reedbuck
Redunca fulvorufula
 

360

360

400

30


Bahnivec šedý 

Grey Rhebok
Pelea capreolus


 

/

1.600

1.400

30

Buvolec káma       
Red Hartebeest
Alcelaphus
 buselaphus
 

650

700

700

50

Voduška obyčejná
Common Waterbuck
Kobus ellipsiprymnus
           
                            

 

1.500

1.500

1.400

50


Č
ervená voduška  
Lechwe
Kobus leche
 

2.300

/

/

50


Pakůň žíhaný    

Blue Wildebeest
Connochaetes taurinus
 

700

750

750

50


Pakůň běloocasý 

Black Wildebeest
Connochaetes gnou
 

650

700

/

50

Lesoň pestrý                  
Bushbuck
Tragelaphus scriptus
 

/

750

500

30


Nyala nížiná 

Nyala
Tragelaphus angasi
 

/

1.700

1.500

50


Kudu velký
 
   
Greater Kudu    
Tragelaphus
strepsiceros


do 47 inch

1.150
 

1.200
 

1.150
 

50
 


Kudu velký
 
   
Greater Kudu    
Tragelaphus
strepsiceros


nad 47 inch
 

1.250

1.400

1.300

50


Přímorožec           
jihoafrický,
Oryx

Oryx /Gemsbok
Oryx gazella
 

680

750

/

50


Antilopa Losí 

Common Eland
Taurotragus oryx
 

1.450

1.300

/

50


Zebra stepní  

Plains Zebra
Equus burchellii
 

850

900

900

50


Horská zebra            
- Hartmann

Hartmann´s
Mountain Zebra
Equus Zebra hartmannae
 

1.400

1.500

1.400

50


Ovce vícerohá   

Damara Ship
Damara
(disambiguation)
 

600

/

/

50


Paovce hřívnatá 

Barbary Sheep
Ammotragus lervia
 

2.250

/

/

50


Prase bradavičnaté 
Warthog
Phacochoerus africanus
 

300

320

/

40


Bušní prase            

Bushpig
Potamochoerus porcus
 

/

400

400

40


Přímorožec  
šavlorohý

Scimitar-
Horned Oryx
Oryx dammah
 

2.300

/

/

50


Antilopa koňská 

Roan Antelope
Hippotragus equinus
 

8.500

8.500

/

50


Antilopa vraná 

Sable antelope
Hippotragus niger
 

7.500

7.500

/

50


Rys červený   

Caracal
Caracal caracal

(způsob lovu-
lov pomocí psů)
 

1.200

/

1.200

50

Rys červený             
Caracal
Caracal caracal

(způsob lovu- čekaná)
 

650

/

/

50


Serval stepní  

Serval
Leptailurus serval
 

/

1.800

/

50


Hyena hnědá          

Brown Hyaena
Hyaena brunnea
 

/

1.900

/

100


Hyena            
skvrnitá

Spotted hyaena
Crocuta crocuta
 

/

1.600

/

100


Šakal čabrakový 

Black-backed jackal
Canis mesomelas
 

1

1

1

30


Leopard (Levhart) 

Leopard
Panthera pardus
 

JAR - parky -    cena dohodou
volná oblast -    12.500
 

100


Lev mladý-         
malá hříva

Lion young
Panthera leo
 

16.000

16.000

/

100


Lev-                   
středně                
hřívnatý

Lion- middle mane
Panthera leo
 

19.000

19.000

/

100


Lev-                    
plně hřívnatý

Lion- full mane
Panthera leo
 

22.000

22.000

/

100

Lev – starý 
 
+ 8let    
 
Lion- old 
 + 8 year  
Panthera leo
 

cena dohodou

100


Lvice dospělá  
velká

Lioness adult big
Panthera leo
 

5.500

5.500

/

100


Žirafa    

Giraffe
Giraffa
camelopardalis
 

2.400

2.200

/

100

Bůvol  kaferský do 40inch
Buffalo 41- 43inch
Syncerus caffer více inch

 

 

10.200
12.000
cena dohodu

/

100


Hroch        

Common
Hippopotamus
Hippopotamus
amphibius

/

5.500

/

100

Nosorožec  bílý   
White Rhinoceros
Ceratotherium simum
 

cena dohodou - 1 inch + - 25.000R
           nebo 1 kg rohu + - 85.000R

100

Slon Africký do 25 pound
African Elephant do 35 pound
Loxodonta africana do 45 pound
     více pound

/

19.000
23.000
28.000
cena dohodou

/

100

Krokodýl nilský     do 3m
Crocodile     do 4m
Crocodylus   nad 4m

                


 

/

3.500
4.500
5.500

/

100

Polní úprava trofejí, tzn. vyvaření a vybělení lebek, vysolení a vysušení kůží, výroba
bedny k přepravě trofejí, odvoz trofejí na letiště v Johannesburg a předání na spedici
k exportu, zajištění veterinární kontroly (zaplynování trofejí a vystavení veterinárních
povolení k exportu                                                                                   

DOMU ǀ O NÁS ǀ POBYTY ǀ LOVY ǀ TROFEJE ǀ CENÍK ǀ GALERIE ǀ KONTAKT ǀ DŮLEŽITÉ ǀ KE STAŽENÍ